Algemene voorwaarden

Deelname aan de kinderyogalessen betekent dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

De docent kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist.

De docent kan deelname van een cursist weigeren als de aanwezigheid van de cursist van invloed is op de gezondheid of veiligheid van de groep. Dit geldt voor o.a. besmettelijke ziekten, verstoring van de les.
Yogalessen zijn geen therapie of geneeswijze en vervangen niet de reguliere geneeswijze.

Het cursusgeld staat vermeld in de meest recente folders en/of de website. Het cursusgeld dient vooraf betaald te worden. Wanneer de ouder zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt de docent zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan. Restitutie voor gemiste lessen is niet mogelijk.

Bij annulering van een geboekte cursus wordt vooruit betaald cursusgeld 1 maand voor de begindatum voor 90% terugbetaald. Tot 1 week van tevoren is dat 50%. Zelf iemand zoeken die de cursus gaat volgen valt binnen de mogelijkheden.

Door middel van een formulier kun je je inschrijven voor kinderyoga- of mindfulnesslessen bij Kindfulness. Na inschrijving en betaling is de inschrijving definitief. De daarop ingevulde gegevens zijn alleen bedoeld voor eigen administratie, de gegevens worden verwijderd na afloop van de cursus.

Bij verhindering wordt het op prijs gesteld dit, zo spoedig mogelijk vooraf, te melden via Whatsapp of SMS op 06-15206134 of per mail: kindful.nl@gmail.com