Privacyverklaring

Kindfulness is een eenmanszaak die tot doelstelling heeft het verzorgen van yogalessen aan kinderen en het verzorgen van workshops en cursussen. Om deze doelstelling te realiseren is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken.

Kindfulness verzamelt persoonsgegevens van de cursisten voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie en informatie-doeleinden. Kindfulness gaat zorgvuldig om met deze verzameling van persoonsgegevens en neemt daarbij het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht.

Kindfulness gebruikt de genoemde persoonsgegevens onder meer om de leerlingen en hun ouders op de hoogte te brengen van activiteiten van Kindfulness en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster.
Indien de cursist geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van Kindfulness, kan deze zich uitschrijven d.m.v het sturen van een mail naar kindful.nl@gmail.com.

Kindfulness geeft de persoonsgegevens van de cursisten nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

Juli 2019